ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา
คำค้น : โรคความดันโลหิตสูง , เบาหวาน , ผู้ป่วย , อำเภอเมือง , ตนเอง , ตำบลหนองช้างคืน , จังหวัดลำพูน , ความร่วมมือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4146
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จาก 6 หมู่บ้าน จำนวน 45 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคเบาหวาน และกลุ่มที่เป็นทั้งสองโรค

บรรณานุกรม :
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา . (). การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา . . "การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา . "การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กรรณิการ์ กันธะรักษา . การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .