ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
นักวิจัย : วิภาดา คุณาวิกติกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
คำค้น : สถาบัน , ประเทศไทย , ผดุงครรภ์ , พยาบาล , กำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4145
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาในหน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาพยาบาล ในระบบจำกัดรับทั้งภาครัฐและกำลังบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย และการคาดประมาณผู้สำเร็จการศึกษาในปีต่างๆ

บรรณานุกรม :
วิภาดา คุณาวิกติกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา . (). การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภาดา คุณาวิกติกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา . . "การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภาดา คุณาวิกติกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา . "การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วิภาดา คุณาวิกติกุล , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา . การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .