ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , บุญพิชชา จิตต์ภักดี
คำค้น : แฟ้มสะสมงาน , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผลลัพธ์ , กระบวนวิชาภาวะผู้นำ , นักศึกษาพยาบาล , ทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4143
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยแบบพรรณนาเชิงหาความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชา 558441

บรรณานุกรม :
เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , บุญพิชชา จิตต์ภักดี . (2550). ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , บุญพิชชา จิตต์ภักดี . 2550. "ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , บุญพิชชา จิตต์ภักดี . "ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , บุญพิชชา จิตต์ภักดี . ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.