ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก
นักวิจัย : พจมาลย์ โตเทียม , อัษฎางค์ พลนอก , เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม
คำค้น : จุลินทรีย์ , ช่องปาก , หญ้าดอกขาวต่อเซลล์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทดสอบคุณสมบัติของสารสกัดจากหญ้าดอกขาวต่อเซลล์เนื้อเยื่อ และจุลินทรีย์ในช่องปาก โดยทดสอบความเป็นพิษและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในช่องปาก ทั้งยังศึกษาผลในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
พจมาลย์ โตเทียม , อัษฎางค์ พลนอก , เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม . (). ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พจมาลย์ โตเทียม , อัษฎางค์ พลนอก , เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม . . "ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พจมาลย์ โตเทียม , อัษฎางค์ พลนอก , เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม . "ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
พจมาลย์ โตเทียม , อัษฎางค์ พลนอก , เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม . ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .