ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก
นักวิจัย : สาครรัตน์ คงขุนเทียน , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สมพร ภูติยานันต์ , ศิริพร โอโกโนกิ , นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , ศิริวุฒิ สุขขี
คำค้น : หญ้าแฝก , ภาคเหนือ , พืชท้องถิ่น , นวัตกรรม , ทางทันตกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จะพิจารณาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของรากหญ้าแฝก 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ท้องถิ่นหรือพื้นเมือง สายพันธุ์ต่างประเทศหรือนำเข้า และสายพันธุ์พระราชทาน

บรรณานุกรม :
สาครรัตน์ คงขุนเทียน , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สมพร ภูติยานันต์ , ศิริพร โอโกโนกิ , นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , ศิริวุฒิ สุขขี . (2550). นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สาครรัตน์ คงขุนเทียน , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สมพร ภูติยานันต์ , ศิริพร โอโกโนกิ , นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , ศิริวุฒิ สุขขี . 2550. "นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สาครรัตน์ คงขุนเทียน , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สมพร ภูติยานันต์ , ศิริพร โอโกโนกิ , นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , ศิริวุฒิ สุขขี . "นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สาครรัตน์ คงขุนเทียน , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สมพร ภูติยานันต์ , ศิริพร โอโกโนกิ , นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , ศิริวุฒิ สุขขี . นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในทางทันตกรรมของพืชท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ : หญ้าแฝก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.