ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม , อัจฉรา สุคนธสรรพ์ , อรอนงค์ กวินกุล , อรพิน พรหมตัน , สุภารัตน์ วังศรีคูณ , สุธาทิพย์ อุปลาบัติ , วิลาวัณย์ เสนารัตน์ , มาลี เอื้ออำนวย , ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร , พิกุล นันทชัยพันธ์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , ดวงฤดี ลาศุขะ , ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ , ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ , กรรณิการ์ กันธะรักษา , ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
คำค้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สุขภาพชุมชน , พยาบาล , ชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4121
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :