ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสือบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสือบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
นักวิจัย : ไพบูลย์ สิทธิถาวร , ชนิตรา ธุวจิตต์ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์
คำค้น : ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี , ผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ , น้ำลาย , การสือบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ , ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , ชนิตรา ธุวจิตต์ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ . (2552). การสือบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , ชนิตรา ธุวจิตต์ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ . 2552. "การสือบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , ชนิตรา ธุวจิตต์ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ . "การสือบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , ชนิตรา ธุวจิตต์ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ . การสือบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.