ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สุรพล เวียงนนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ธิติ วีระปรียากูร , ดำเนิน วชิโรดม , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส
คำค้น : การรักษาต่อคุณภาพชีวิต , คุณภาพชีวิต , จังหวัดขอนแก่น , ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม , กระทบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รวบรวมเฉพาะข้อมูลผู้ป่วยที่เริ่มการรักษาและมารับการรักษาจนครบคอร์สของการรักษาที่กำหนด ในแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการศึกษา คอร์สการรักษาหมายถึงการรักษา Primary และ Adjuvant Systematic Therapy คือ การรักษาด้วยการผ่าตัดเดี่ยว ๆ หรือร่วมกับการรับรังสีรักษา

บรรณานุกรม :
สุรพล เวียงนนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ธิติ วีระปรียากูร , ดำเนิน วชิโรดม , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส . (2550). การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล เวียงนนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ธิติ วีระปรียากูร , ดำเนิน วชิโรดม , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส . 2550. "การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล เวียงนนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ธิติ วีระปรียากูร , ดำเนิน วชิโรดม , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส . "การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุรพล เวียงนนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ธิติ วีระปรียากูร , ดำเนิน วชิโรดม , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส . การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.