ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ
นักวิจัย : อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
คำค้น : เอชแอลเอ , เนื้อเยื่อ , ห้องปฏิบัติ , ทดสอบหา , ชุดน้ำยา , PCRSSP , Class
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4083
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ . (). การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ . . "การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ . "การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ . การพัฒนาชุดน้ำยาสำหรับทดสอบหาชนิดของยีน เอชแอลเอ Class II โดยวิธี PCR-SSP เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบเนื้อเยื่อ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .