ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของการใช้แอนติบอดีในปัสสาวะในการพยากรณ์ผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสภาวะโรคระบบท่อน้ำดีก่อนและภายหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของการใช้แอนติบอดีในปัสสาวะในการพยากรณ์ผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสภาวะโรคระบบท่อน้ำดีก่อนและภายหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล
นักวิจัย : เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ , ธิดารัตน์ บุญมาศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมาน เทศนา , เอมอร ไม้เรียง , จิราพร สิทธิถาวร
คำค้น : แอนติบอดี , สภาวะโรค , รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ , ยาพราซิควอนเทล , ภายหลังการรักษา , พยากรณ์ , ปัสสาวะ , ท่อน้ำดี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาติดตามประชากรในเขตอำเภอภูเวียงและหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และได้ให้ยารักษาพยาธิใบไม้ตับแล้วในระหว่างปี 2533-2535 ซึ่งจะช่วยให้ทราบระดับการติดเชื้อหรืออัตราชุก และความหนาแน่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอยู่หรือไม่

บรรณานุกรม :
เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ , ธิดารัตน์ บุญมาศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมาน เทศนา , เอมอร ไม้เรียง , จิราพร สิทธิถาวร . (2551). ประสิทธิภาพของการใช้แอนติบอดีในปัสสาวะในการพยากรณ์ผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสภาวะโรคระบบท่อน้ำดีก่อนและภายหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ , ธิดารัตน์ บุญมาศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมาน เทศนา , เอมอร ไม้เรียง , จิราพร สิทธิถาวร . 2551. "ประสิทธิภาพของการใช้แอนติบอดีในปัสสาวะในการพยากรณ์ผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสภาวะโรคระบบท่อน้ำดีก่อนและภายหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ , ธิดารัตน์ บุญมาศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมาน เทศนา , เอมอร ไม้เรียง , จิราพร สิทธิถาวร . "ประสิทธิภาพของการใช้แอนติบอดีในปัสสาวะในการพยากรณ์ผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสภาวะโรคระบบท่อน้ำดีก่อนและภายหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ , ธิดารัตน์ บุญมาศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมาน เทศนา , เอมอร ไม้เรียง , จิราพร สิทธิถาวร . ประสิทธิภาพของการใช้แอนติบอดีในปัสสาวะในการพยากรณ์ผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสภาวะโรคระบบท่อน้ำดีก่อนและภายหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.