ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นักวิจัย : อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , ยุวดี วงษ์แสง , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี
คำค้น : พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน , วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4051
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาทำความเข้าใจเพื่อให้คำอธิบายในปรากฏการณ์เกี่ยวกับรูปแบบกลวิธี ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค และแนวทางดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างเป็นคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2550

บรรณานุกรม :
อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , ยุวดี วงษ์แสง , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี . (2551). การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , ยุวดี วงษ์แสง , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี . 2551. "การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , ยุวดี วงษ์แสง , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี . "การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , ยุวดี วงษ์แสง , วัชราพร เชยสุวรรณ , อาทิตยา ดวงมณี . การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.