ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ
นักวิจัย : อรอุมา ภู่ประเสริฐ , ปาริฉัตร ช้างสิงห์
คำค้น : พืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ , อาหาร , คุณค่าทางโภชนาการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเพื่อศึกษาการบริโภคอาหารที่มีพืชสมุนไพรประกอบของประชากรในแต่ละภูมิภาค โดยเลือกตัวแทน 10 จังหวัด เป็นการศึกษาทั้งประเภท ชนิด และปริมาณที่ประชากรแต่ละภูมิภาคนิยมใช้ประกอบอาหารบริโภคเป็นลำดับต้น ๆ

บรรณานุกรม :
อรอุมา ภู่ประเสริฐ , ปาริฉัตร ช้างสิงห์ . (2547). คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรอุมา ภู่ประเสริฐ , ปาริฉัตร ช้างสิงห์ . 2547. "คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรอุมา ภู่ประเสริฐ , ปาริฉัตร ช้างสิงห์ . "คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
อรอุมา ภู่ประเสริฐ , ปาริฉัตร ช้างสิงห์ . คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.