ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน
นักวิจัย : ประพจน์ เภตรากาศ , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , สุรัตนา อำนวยผล , สุพัตรา สันทนานุการ , รัชนี จันทร์เกษ , จิราพร ลิ้มปานานนท์
คำค้น : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน , การบูรณาการการแพทย์แผนไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาจากเอกสาร (Document Research) และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และคัดเลือกพื้นที่เมื่อศึกษาบทบาทและศักยภาพ การจัดการสุขภาพ 9 วัด ได้แก่ วัดสุทธิวารี วัดห้วยเกี๊ยง วัดพระธาตุ ดอยสะเก็ด วัดหนองปลาปริก วัดผาสุการาม วัดขนาย วัดบ้านใหม่ ฯลฯ

บรรณานุกรม :
ประพจน์ เภตรากาศ , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , สุรัตนา อำนวยผล , สุพัตรา สันทนานุการ , รัชนี จันทร์เกษ , จิราพร ลิ้มปานานนท์ . (2551). การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประพจน์ เภตรากาศ , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , สุรัตนา อำนวยผล , สุพัตรา สันทนานุการ , รัชนี จันทร์เกษ , จิราพร ลิ้มปานานนท์ . 2551. "การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประพจน์ เภตรากาศ , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , สุรัตนา อำนวยผล , สุพัตรา สันทนานุการ , รัชนี จันทร์เกษ , จิราพร ลิ้มปานานนท์ . "การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ประพจน์ เภตรากาศ , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , สุรัตนา อำนวยผล , สุพัตรา สันทนานุการ , รัชนี จันทร์เกษ , จิราพร ลิ้มปานานนท์ . การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.