ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก
นักวิจัย : วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
คำค้น : โปรตีนส่วนประกอบ , เอชดีแอล , การทางโปรโตโอมิก , การติดเชื้อ , กระแสโลหิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บรวบรวมตัวอย่างเลือดเพื่อนำมาแยก HDL ด้วยวิธี Immunoaffinity column chromatography แล้วนำ HDL ที่ได้ทั้ง ในภาวะปกติและภาวะเพาะเชื้อในกระแสโลหิตมาศึกษาโปรตีน

บรรณานุกรม :
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ . (). การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ . . "การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ . "การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ . การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .