ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
นักวิจัย : สุทธิลักษณ์ ปทุมราช , โศรดา กนกพานนท์
คำค้น : เคอร์คูมินแพ็ท , เซลล์มะเร็งตับ , หนูนู๊ดไมส์ , ยับยั้งการเติบโต , ที่ปลูกบนผิวหนัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3903
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้จะใช้โมเดลสัตว์ทดลองที่ทำการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ (เฮ็ปจี-ทู) บนผิวหนังโดยใช้ (Dorsal Skin-fold Chamber) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่เกิดใหม่แล้วทำการเปรียบเทียบปริมาณของหลอดเลือดระหว่างกลุ่มที่ได้รับ และไม่ได้รับสารสกัดจากขมิ้นชัน

บรรณานุกรม :
สุทธิลักษณ์ ปทุมราช , โศรดา กนกพานนท์ . (2550). การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิลักษณ์ ปทุมราช , โศรดา กนกพานนท์ . 2550. "การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิลักษณ์ ปทุมราช , โศรดา กนกพานนท์ . "การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุทธิลักษณ์ ปทุมราช , โศรดา กนกพานนท์ . การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.