ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
นักวิจัย : อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อาทิตยา ดวงมณี , สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , วรรณพร หลำวรรณะ , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อังคณา นวลยง
คำค้น : กรมแพทย์ทหารเรือ , ชมรมผู้สูงอายุ , โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3897
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ ปี พ.ศ.2549 จำนวนรวมทั้งสิ้น 499 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 36 ราย โดยเลือกจากความสมัครใจ

บรรณานุกรม :
อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อาทิตยา ดวงมณี , สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , วรรณพร หลำวรรณะ , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อังคณา นวลยง . (). ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อาทิตยา ดวงมณี , สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , วรรณพร หลำวรรณะ , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อังคณา นวลยง . . "ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อาทิตยา ดวงมณี , สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , วรรณพร หลำวรรณะ , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อังคณา นวลยง . "ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อาทิตยา ดวงมณี , สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , วรรณพร หลำวรรณะ , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อังคณา นวลยง . ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .