ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ
นักวิจัย : สุปราณี พลธนะ , พงศ์เทพ จิระโร
คำค้น : ตนเอง , ต่อสาขาการพยาบาล , กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3883
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยเชิงบรรยายใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก และใช้ข้อมูลเขิงคุณภาพประกอบบางส่วน การศึกษาในครั้งนี้ประชากรเป็นข้าราชการสาขาการพยาบาลของกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปีงบประมาณ 2550-2551

บรรณานุกรม :
สุปราณี พลธนะ , พงศ์เทพ จิระโร . (). การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุปราณี พลธนะ , พงศ์เทพ จิระโร . . "การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุปราณี พลธนะ , พงศ์เทพ จิระโร . "การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุปราณี พลธนะ , พงศ์เทพ จิระโร . การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .