ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
นักวิจัย : อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , พงศ์เทพ จิระโร , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง
คำค้น : ความรู้ด้าน , เครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาเฉพาะบุคลากรทีมสุขภาพของกรมแพทย์ทหารเรือ ตัวแปรที่ศึกษา 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรทีมสุขภาพ 2. ความรู้ทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยของบุคลากร 3. เครือข่ายนักวิจัยของกรมแพทย์ทหารเรือ

บรรณานุกรม :
อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , พงศ์เทพ จิระโร , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง . (2550). การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , พงศ์เทพ จิระโร , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง . 2550. "การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , พงศ์เทพ จิระโร , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง . "การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , พงศ์เทพ จิระโร , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง . การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.