ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
นักวิจัย : อำนาจ มีเวที , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , ทิพวรรณ ประภามณฑล
คำค้น : เชียงใหม่ , ผลกระทบต่อสุขภาพ , เกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง , การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืช
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3830
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลุ่มเกษตรกรชาวม้งเพศชาย อายุระหว่าง 18-45 ปี ในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
อำนาจ มีเวที , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , ทิพวรรณ ประภามณฑล . (2549). การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อำนาจ มีเวที , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , ทิพวรรณ ประภามณฑล . 2549. "การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อำนาจ มีเวที , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , ทิพวรรณ ประภามณฑล . "การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อำนาจ มีเวที , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , ทิพวรรณ ประภามณฑล . การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2549.