ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา
นักวิจัย : วไลพร สวัสดิมงคล , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
คำค้น : การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ , นักเรียน , สถานศึกษา , โรคไข้หวัดนก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3742
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ โรงเรียนวัดนนทรีย์ โรงเรียนวัดโคก และโรงเรียนวัดดาวคะนอง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ และโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

บรรณานุกรม :
วไลพร สวัสดิมงคล , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ . (2548). การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วไลพร สวัสดิมงคล , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ . 2548. "การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วไลพร สวัสดิมงคล , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ . "การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
วไลพร สวัสดิมงคล , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ . การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.