ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบัติการณ์และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุบัติการณ์และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : บุญร่วม แก้วบุญเรือง , สายัณต์ แก้วบุญเรือง
คำค้น : จังหวัดขอนแก่น , นักศึกษาชั้นปีที่ , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร , อุบัติการณ์ , แผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนภาพอุบัติการณ์และแบบแผนรวมถึงพฤติกรรมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
บุญร่วม แก้วบุญเรือง , สายัณต์ แก้วบุญเรือง . (2549). อุบัติการณ์และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญร่วม แก้วบุญเรือง , สายัณต์ แก้วบุญเรือง . 2549. "อุบัติการณ์และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญร่วม แก้วบุญเรือง , สายัณต์ แก้วบุญเรือง . "อุบัติการณ์และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
บุญร่วม แก้วบุญเรือง , สายัณต์ แก้วบุญเรือง . อุบัติการณ์และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.