ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
นักวิจัย : สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล
คำค้น : ตำรับยาเขียว , ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส , zoster , varicella
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการสกัดยาเขียว 3 ตำรับ ได้แก่ ยาเขียวตราใบโพธิ์ (A) ยาเขียวตราดอกบัว (B) และยาเขียวตราใบ่หอ (C) ด้วยเตรียมสารสกัดจากตำรับยาเขียวโดยวิธีการแช่หมัก (maceration) และการต้ม

บรรณานุกรม :
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล . (2548). ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล . 2548. "ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล . "ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล . ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.