ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2547

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2547
นักวิจัย : อโนชา หมึกทอง , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , สาวิตรี อัษณางศ์กรชัย , นิศานต์ สำอางค์ศรี
คำค้น : นักเรียนระดับมัธยมศึกษา , พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ , ภาคใต้ , สารเสพติด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจภาคตัดขวางเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้สารเสพติดซึ่งเป็นการสำรวจในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 5 นักเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยวางแผนที่จะสำรวจนักเรียนกลุ่มนี้ซ้ำทุกปี เพื่อดูแนวโน้ม ฯลฯ

บรรณานุกรม :
อโนชา หมึกทอง , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , สาวิตรี อัษณางศ์กรชัย , นิศานต์ สำอางค์ศรี . (2549). การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2547.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อโนชา หมึกทอง , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , สาวิตรี อัษณางศ์กรชัย , นิศานต์ สำอางค์ศรี . 2549. "การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2547".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อโนชา หมึกทอง , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , สาวิตรี อัษณางศ์กรชัย , นิศานต์ สำอางค์ศรี . "การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2547."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อโนชา หมึกทอง , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , สาวิตรี อัษณางศ์กรชัย , นิศานต์ สำอางค์ศรี . การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.