ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน
นักวิจัย : ประนอม หนูเพชร , วิภาวี คงอินทร์ , นวลจันทร์ รมณารักษ์
คำค้น : การส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3564
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ในภาคใต้ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :
ประนอม หนูเพชร , วิภาวี คงอินทร์ , นวลจันทร์ รมณารักษ์ . (2546). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประนอม หนูเพชร , วิภาวี คงอินทร์ , นวลจันทร์ รมณารักษ์ . 2546. "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประนอม หนูเพชร , วิภาวี คงอินทร์ , นวลจันทร์ รมณารักษ์ . "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ประนอม หนูเพชร , วิภาวี คงอินทร์ , นวลจันทร์ รมณารักษ์ . การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.