ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
นักวิจัย : นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , เอื้อมแข สุขประเสริฐ
คำค้น : เซลล์มะเร็งท่อน้ำดี , ยับยั้งการเจริญเติบโต , ยาเคมีบำบัด , หลอดทดลอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัดระดับความไวต่อยาเคมีบำบัดของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 5 ชนิด โดยวิธี MTS Assay

บรรณานุกรม :
นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , เอื้อมแข สุขประเสริฐ . (2545). การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , เอื้อมแข สุขประเสริฐ . 2545. "การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , เอื้อมแข สุขประเสริฐ . "การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , เอื้อมแข สุขประเสริฐ . การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.