ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , จารุวรรณ์ วงบุตดี , วัชรพงษ์ แสงนิล
คำค้น : พยาธิใบไม้ตับ , พยาธิปากขอ , ความรุนแรง , จังหวัดอุบลราชธานี , ความชุก
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการสุ่มตัวอย่างของประชากรที่จะสำรวจโรคหนอนพยาธิ พยาธิใบไม้ตับ พยาธิปากขอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้านพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการติดโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความชุก

บรรณานุกรม :
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , จารุวรรณ์ วงบุตดี , วัชรพงษ์ แสงนิล . (2552). การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , จารุวรรณ์ วงบุตดี , วัชรพงษ์ แสงนิล . 2552. "การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , จารุวรรณ์ วงบุตดี , วัชรพงษ์ แสงนิล . "การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , จารุวรรณ์ วงบุตดี , วัชรพงษ์ แสงนิล . การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.