ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
นักวิจัย : สุวพรรณ ตันประภา , จิตสิริ รุ่นใหม่ , พาสินี แจ่มจ้า
คำค้น : ไข้สูง , โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า , ผ้าเปียก , หอผู้ป่วยกุมาร , ผู้ป่วยเด็ก , ประคบ , ธรรมดา , การเช็ดตัวลดไข้
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เปรียบเทียบผลของการเช็ดตัว

บรรณานุกรม :
สุวพรรณ ตันประภา , จิตสิริ รุ่นใหม่ , พาสินี แจ่มจ้า . (2552). ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุวพรรณ ตันประภา , จิตสิริ รุ่นใหม่ , พาสินี แจ่มจ้า . 2552. "ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุวพรรณ ตันประภา , จิตสิริ รุ่นใหม่ , พาสินี แจ่มจ้า . "ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุวพรรณ ตันประภา , จิตสิริ รุ่นใหม่ , พาสินี แจ่มจ้า . ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.