ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด
นักวิจัย : สมบัติ มุ่งทวีพงษา , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร , พรภัทร ธรรมสโรช
คำค้น : เสี่ยง , ภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบ , ความสำคัญ , ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลุ่มผู้ป่วยสมองขาดเลือดชั่วคราวหรือถาวรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี โดยเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

บรรณานุกรม :
สมบัติ มุ่งทวีพงษา , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร , พรภัทร ธรรมสโรช . (). ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ มุ่งทวีพงษา , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร , พรภัทร ธรรมสโรช . . "ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ มุ่งทวีพงษา , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร , พรภัทร ธรรมสโรช . "ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สมบัติ มุ่งทวีพงษา , ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร , พรภัทร ธรรมสโรช . ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแคโรติดตีบที่มีความสำคัญในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .