ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์
นักวิจัย : นวพร ตรีโอษฐ์ , พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว , รุจิรา ดวงสงค์ , อมรรัตน์ ภูกาบขาว , จุฬาภรณ์ โสตะ
คำค้น : แก้ไขปัญหาเด็ก , เยาวชนติดเกมส์ , ชุมชน , ป้องกัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3447
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพศึกษาในชุมชนที่มีความชุกของการเล่นเกมส์สูง 1 แห่ง

บรรณานุกรม :
นวพร ตรีโอษฐ์ , พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว , รุจิรา ดวงสงค์ , อมรรัตน์ ภูกาบขาว , จุฬาภรณ์ โสตะ . (2551). การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นวพร ตรีโอษฐ์ , พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว , รุจิรา ดวงสงค์ , อมรรัตน์ ภูกาบขาว , จุฬาภรณ์ โสตะ . 2551. "การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นวพร ตรีโอษฐ์ , พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว , รุจิรา ดวงสงค์ , อมรรัตน์ ภูกาบขาว , จุฬาภรณ์ โสตะ . "การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
นวพร ตรีโอษฐ์ , พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว , รุจิรา ดวงสงค์ , อมรรัตน์ ภูกาบขาว , จุฬาภรณ์ โสตะ . การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.