ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย
นักวิจัย : สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด
คำค้น : ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ , ความสัมพันธ์ , ที่แยกได้ , ประเทศไทย , โปรตีน , Nonstructural , กับหน้าที่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3425
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน NS1 จาก Reverse Genetic Viruses ที่สร้างขึ้นโดยมียีน NS มาจากไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . (2552). ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . 2552. "ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . "ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.