ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ของบุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ของบุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ
นักวิจัย : แก้วตา กิจกำแหง , บริพนธ์ สุวชิรัตน์ , ปรีเนตร โพธิ์พันธ์ , มะโนธรรม พงษ์อำไพ , สุระพันธ์ แก้วรัตนา , อภิวรรณี แหวนทอง , เอกชัย ศรีวรมัยกุล
คำค้น : กองทัพเรือ , การปฏิบัติงาน , บุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ , ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง , อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3423
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยเชิงบรรยายบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กองทัพเรือ ในปีงบประมาณ 2550-2551 (ตั้งแต่ตุลาคม 2549 - กันยายน 2551) กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค ที่ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ในปีงบประมาณ 50-51

บรรณานุกรม :
แก้วตา กิจกำแหง , บริพนธ์ สุวชิรัตน์ , ปรีเนตร โพธิ์พันธ์ , มะโนธรรม พงษ์อำไพ , สุระพันธ์ แก้วรัตนา , อภิวรรณี แหวนทอง , เอกชัย ศรีวรมัยกุล . (2551). การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ของบุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
แก้วตา กิจกำแหง , บริพนธ์ สุวชิรัตน์ , ปรีเนตร โพธิ์พันธ์ , มะโนธรรม พงษ์อำไพ , สุระพันธ์ แก้วรัตนา , อภิวรรณี แหวนทอง , เอกชัย ศรีวรมัยกุล . 2551. "การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ของบุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
แก้วตา กิจกำแหง , บริพนธ์ สุวชิรัตน์ , ปรีเนตร โพธิ์พันธ์ , มะโนธรรม พงษ์อำไพ , สุระพันธ์ แก้วรัตนา , อภิวรรณี แหวนทอง , เอกชัย ศรีวรมัยกุล . "การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ของบุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
แก้วตา กิจกำแหง , บริพนธ์ สุวชิรัตน์ , ปรีเนตร โพธิ์พันธ์ , มะโนธรรม พงษ์อำไพ , สุระพันธ์ แก้วรัตนา , อภิวรรณี แหวนทอง , เอกชัย ศรีวรมัยกุล . การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ของบุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.