ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
นักวิจัย : โสพิศ วงศ์คำ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , บรรจบ ศรีภา , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , เพ็ญศรี แซ่หลี , ชวลิต ไพโรจน์กุล
คำค้น : การขยายยีน , การโคลนยีน , มะเร็งเซลล์ตับ , ยีนที่เปลี่ยนแปลง , ไพร์เมอร์แบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือดีเอ็นเอ กับความรุนแรงของโรครวมทั้งอัตราการปลอดโรคในระยะ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งตับ

บรรณานุกรม :
โสพิศ วงศ์คำ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , บรรจบ ศรีภา , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , เพ็ญศรี แซ่หลี , ชวลิต ไพโรจน์กุล . (2550). การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสพิศ วงศ์คำ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , บรรจบ ศรีภา , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , เพ็ญศรี แซ่หลี , ชวลิต ไพโรจน์กุล . 2550. "การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสพิศ วงศ์คำ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , บรรจบ ศรีภา , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , เพ็ญศรี แซ่หลี , ชวลิต ไพโรจน์กุล . "การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
โสพิศ วงศ์คำ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , บรรจบ ศรีภา , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , เพ็ญศรี แซ่หลี , ชวลิต ไพโรจน์กุล . การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.