ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ
นักวิจัย : วรานุช ปิติพัฒน์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ , อรอุมา อังวราวงศ์
คำค้น : การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ , น้ำลาย , ผู้ป่วยโรคฟันผุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาระดับโปรตีนในน้ำลาย คือ MUC5B และ MUC7 ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็กอายุ ระหว่าง 4-6 ปี และกลุ่มผู้ป่วยเด็กโต อายุ 9-11 ปี ที่มีระดับโรคฟันผุแตกต่างกัน 2 ระดับ คือ โรคฟันผุระดับสูง และโรคฟันผุระดับต่ำ

บรรณานุกรม :
วรานุช ปิติพัฒน์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ , อรอุมา อังวราวงศ์ . (2549). การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรานุช ปิติพัฒน์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ , อรอุมา อังวราวงศ์ . 2549. "การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรานุช ปิติพัฒน์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ , อรอุมา อังวราวงศ์ . "การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
วรานุช ปิติพัฒน์ , พลธรรม ไชยฤทธิ์ , อรอุมา อังวราวงศ์ . การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.