ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นิกร ดุสิตสิน , เขมิกา ยามะรัต , สุมนา ชมพูทวีป
คำค้น : นักเรียน , สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ , กรุงเทพมหานคร , ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3320
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนโดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับสุขวิทยาการเจริญพันธุ์

บรรณานุกรม :
นิกร ดุสิตสิน , เขมิกา ยามะรัต , สุมนา ชมพูทวีป . (2531). สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิกร ดุสิตสิน , เขมิกา ยามะรัต , สุมนา ชมพูทวีป . 2531. "สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิกร ดุสิตสิน , เขมิกา ยามะรัต , สุมนา ชมพูทวีป . "สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2531. Print.
นิกร ดุสิตสิน , เขมิกา ยามะรัต , สุมนา ชมพูทวีป . สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2531.