ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11
นักวิจัย : ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , วัชนันท์ วงศ์เสนา , สรายศ ร่าเริงใจ
คำค้น : แอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี , แถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ , การสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี , เปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , วัชนันท์ วงศ์เสนา , สรายศ ร่าเริงใจ . (2552). การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , วัชนันท์ วงศ์เสนา , สรายศ ร่าเริงใจ . 2552. "การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , วัชนันท์ วงศ์เสนา , สรายศ ร่าเริงใจ . "การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , วัชนันท์ วงศ์เสนา , สรายศ ร่าเริงใจ . การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.