ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล
นักวิจัย : อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม , กุลวดี อภิชาติบุตร
คำค้น : การับรู้สิทธิผู้ป่วย , นักศึกษาพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม , กุลวดี อภิชาติบุตร . (2543). การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม , กุลวดี อภิชาติบุตร . 2543. "การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม , กุลวดี อภิชาติบุตร . "การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม , กุลวดี อภิชาติบุตร . การับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.