ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อผนังเยื่อหุ้มหัวใจ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อผนังเยื่อหุ้มหัวใจ
นักวิจัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำค้น : โรคกล้ามเนื้อหัวใจ , โรคติดเชื้อผนังเยื่อหุ้มหัวใจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3044
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . (2541). โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อผนังเยื่อหุ้มหัวใจ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 2541. "โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อผนังเยื่อหุ้มหัวใจ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . "โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อผนังเยื่อหุ้มหัวใจ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อผนังเยื่อหุ้มหัวใจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.