ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Heliculrneter pylors ในผู้ป่วยปวดท้อง ใน OPD เวชปฏิบัติทั่วไป

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Heliculrneter pylors ในผู้ป่วยปวดท้อง ใน OPD เวชปฏิบัติทั่วไป
นักวิจัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำค้น : ผู้ป่วยปวดท้อง , เวชปฏิบัติทั่วไป , ระบาดวิทยาการติดเชื้อ , pylors , Heliculrneter
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . (). ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Heliculrneter pylors ในผู้ป่วยปวดท้อง ใน OPD เวชปฏิบัติทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . . "ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Heliculrneter pylors ในผู้ป่วยปวดท้อง ใน OPD เวชปฏิบัติทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . "ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Heliculrneter pylors ในผู้ป่วยปวดท้อง ใน OPD เวชปฏิบัติทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Heliculrneter pylors ในผู้ป่วยปวดท้อง ใน OPD เวชปฏิบัติทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .