ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
นักวิจัย : วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ
คำค้น : โปรตีน , น้ำดี , มะเร็งท่อน้ำดี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/3038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ . (). การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ . . "การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ . "การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ . การศึกษาโปรตีนในน้ำดีที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .