ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และกลุ่มอาการทางจิตเวช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และกลุ่มอาการทางจิตเวช
นักวิจัย : สุรพล วีระศิริ , สมจิตร์ หร่องบุตรศรี , นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , จินตนา สิงขรอาจ , สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
คำค้น : cognitive , function , กลุ่มอาการทางจิตเวช , ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2921
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาฤทธิ์ของชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และอาการต่างๆ ทางจิตเวช

บรรณานุกรม :
สุรพล วีระศิริ , สมจิตร์ หร่องบุตรศรี , นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , จินตนา สิงขรอาจ , สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล . (2546). ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และกลุ่มอาการทางจิตเวช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล วีระศิริ , สมจิตร์ หร่องบุตรศรี , นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , จินตนา สิงขรอาจ , สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล . 2546. "ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และกลุ่มอาการทางจิตเวช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล วีระศิริ , สมจิตร์ หร่องบุตรศรี , นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , จินตนา สิงขรอาจ , สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล . "ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และกลุ่มอาการทางจิตเวช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
สุรพล วีระศิริ , สมจิตร์ หร่องบุตรศรี , นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล , จินตนาภรณ์ วัฒนธร , จินตนา สิงขรอาจ , สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล . ฤทธิ์ชาใบหม่อนต่อการเปลี่ยนแปลง cognitive function และกลุ่มอาการทางจิตเวช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.