ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันชนิดจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันชนิดเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันชนิดจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันชนิดเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง
นักวิจัย : อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา , พนมพร วานิชชานนท์
คำค้น : เสถียร , แผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อน , เฝือกสบฟัน , รักษาอาการ , เข้าที่ได้เอง , ประสิทธิผล , จัดตำแหน่ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2916
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดอาการแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง โดยใช้เฝือกสบฟันชนิด ARS และชนิด SS ที่ใส่เฉพาะตอนกลางคืน เมื่อติดตามผลการรักษาในระยะสั้น

บรรณานุกรม :
อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา , พนมพร วานิชชานนท์ . (2547). ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันชนิดจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันชนิดเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา , พนมพร วานิชชานนท์ . 2547. "ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันชนิดจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันชนิดเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา , พนมพร วานิชชานนท์ . "ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันชนิดจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันชนิดเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา , พนมพร วานิชชานนท์ . ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันชนิดจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันชนิดเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.