ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อรอุมา ชองรัมย์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , รัตนา สินธุภัค , ไพลิน ศรีสุขโข
คำค้น : ส่วนภูมิภาค , เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2884
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อทดสอบวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโกปี ว่าสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

บรรณานุกรม :
วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อรอุมา ชองรัมย์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , รัตนา สินธุภัค , ไพลิน ศรีสุขโข . (2544). การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อรอุมา ชองรัมย์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , รัตนา สินธุภัค , ไพลิน ศรีสุขโข . 2544. "การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อรอุมา ชองรัมย์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , รัตนา สินธุภัค , ไพลิน ศรีสุขโข . "การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล , อรอุมา ชองรัมย์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , รัตนา สินธุภัค , ไพลิน ศรีสุขโข . การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.