ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
นักวิจัย : อังสนา บุญธรรม , อรนุช ภาชื่น , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ชนินทร์ เจริญกุล , จุฑาพร ทับเพ็ชร , ตุ๋ย ยังน้อย
คำค้น : องค์กรชุมชน , สาธารณสุข , มีส่วนร่วม , ท้องถิ่น , การเสริมสร้าง , การเรียนรู้แบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2827
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อังสนา บุญธรรม , อรนุช ภาชื่น , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ชนินทร์ เจริญกุล , จุฑาพร ทับเพ็ชร , ตุ๋ย ยังน้อย . (2543). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อังสนา บุญธรรม , อรนุช ภาชื่น , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ชนินทร์ เจริญกุล , จุฑาพร ทับเพ็ชร , ตุ๋ย ยังน้อย . 2543. "การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อังสนา บุญธรรม , อรนุช ภาชื่น , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ชนินทร์ เจริญกุล , จุฑาพร ทับเพ็ชร , ตุ๋ย ยังน้อย . "การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
อังสนา บุญธรรม , อรนุช ภาชื่น , เสริมพันธุ์ นิตย์นรา , วิวัฒน์ องค์สิงห์ , นิวัต อุณฑพันธุ์ , มณฑา เก่งการพานิช , ธราดล เก่งการพานิช , ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ชนินทร์ เจริญกุล , จุฑาพร ทับเพ็ชร , ตุ๋ย ยังน้อย . การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.