ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
นักวิจัย : วีรจิตต์ โชติมงคล , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , วรวรรณ ชุมเปีย
คำค้น : ตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ , พีซีอาร์ , กับการตรวจ , วินิจฉัยวัณโรคนอกปอด , เปรียบเทียบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2782
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วีรจิตต์ โชติมงคล , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , วรวรรณ ชุมเปีย . (2541). การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรจิตต์ โชติมงคล , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , วรวรรณ ชุมเปีย . 2541. "การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรจิตต์ โชติมงคล , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , วรวรรณ ชุมเปีย . "การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
วีรจิตต์ โชติมงคล , ชวลิต กฤษเพชรรัตน์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , จิราพร สิทธิถาวร , เกษแก้ว เพียรทวีชัย , วรวรรณ ชุมเปีย . การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.