ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ
นักวิจัย : โสพิศ วงศ์คำ , ธนกร ปรุงวิทยา , บรรจบ ศรีภา , เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล , สุชาติ ศิริใจชิงกุล , เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
คำค้น : ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ , การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี , ซีรัม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2741
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
โสพิศ วงศ์คำ , ธนกร ปรุงวิทยา , บรรจบ ศรีภา , เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล , สุชาติ ศิริใจชิงกุล , เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ . (2539). การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสพิศ วงศ์คำ , ธนกร ปรุงวิทยา , บรรจบ ศรีภา , เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล , สุชาติ ศิริใจชิงกุล , เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ . 2539. "การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสพิศ วงศ์คำ , ธนกร ปรุงวิทยา , บรรจบ ศรีภา , เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล , สุชาติ ศิริใจชิงกุล , เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ . "การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
โสพิศ วงศ์คำ , ธนกร ปรุงวิทยา , บรรจบ ศรีภา , เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล , สุชาติ ศิริใจชิงกุล , เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ . การตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีต่อโปรตีนพี 53 ในซีรัมของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.