ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
นักวิจัย : อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , เบญจมาศ อินทรโภคา , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
คำค้น : วินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา , น้ำยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2729
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , เบญจมาศ อินทรโภคา , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย . (2538). การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , เบญจมาศ อินทรโภคา , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย . 2538. "การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , เบญจมาศ อินทรโภคา , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย . "การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วิภาวดี แมนมนตรี , วัชรา บุญสวัสดิ์ , ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ , เบญจมาศ อินทรโภคา , กาญจนา เลิศมีมงคลชัย . การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.