ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะของเม็ดเลือดขาว ในร่องลึกปริทันต์ของคนไข้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่งกราดในกลุ่มคนอายุน้อย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะของเม็ดเลือดขาว ในร่องลึกปริทันต์ของคนไข้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่งกราดในกลุ่มคนอายุน้อย
นักวิจัย : นิติ หงษ์ประสงค์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์
คำค้น : เม็ดเลือดขาว , ลักษณะ , คนอายุน้อย , คนไข้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรง , ร่องลึกปริทันต์ , กล้องจุลทรรศน์ , ส่งกราด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2625
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิติ หงษ์ประสงค์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์ . (2533). ลักษณะของเม็ดเลือดขาว ในร่องลึกปริทันต์ของคนไข้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่งกราดในกลุ่มคนอายุน้อย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิติ หงษ์ประสงค์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์ . 2533. "ลักษณะของเม็ดเลือดขาว ในร่องลึกปริทันต์ของคนไข้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่งกราดในกลุ่มคนอายุน้อย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิติ หงษ์ประสงค์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์ . "ลักษณะของเม็ดเลือดขาว ในร่องลึกปริทันต์ของคนไข้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่งกราดในกลุ่มคนอายุน้อย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
นิติ หงษ์ประสงค์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์ . ลักษณะของเม็ดเลือดขาว ในร่องลึกปริทันต์ของคนไข้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่งกราดในกลุ่มคนอายุน้อย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.