ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน
นักวิจัย : นพดล ศุภพิพัฒน์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์
คำค้น : เนื่อง , เหงือกที่บวม , ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคป , ยาไดแลนติน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2624
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพดล ศุภพิพัฒน์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์ . (2534). ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพดล ศุภพิพัฒน์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์ . 2534. "ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพดล ศุภพิพัฒน์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์ . "ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
นพดล ศุภพิพัฒน์ , นวลฉวี หงษ์ประสงค์ . ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.