ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน Fructose : Glucose ในน้ำอสุจิกับการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน Fructose : Glucose ในน้ำอสุจิกับการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
นักวิจัย : สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ , ประมวล วีรุตมเสน , วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ , เย็นจิต จันทร์ประสิทธิ์ , ยุวสาร นิติชัย
คำค้น : Glucose , ตัวอสุจิ , น้ำอสุจิกับการเคลื่อนที่ , อัตราส่วน , Fructose
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2605
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ , ประมวล วีรุตมเสน , วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ , เย็นจิต จันทร์ประสิทธิ์ , ยุวสาร นิติชัย . (2532). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน Fructose : Glucose ในน้ำอสุจิกับการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ , ประมวล วีรุตมเสน , วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ , เย็นจิต จันทร์ประสิทธิ์ , ยุวสาร นิติชัย . 2532. "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน Fructose : Glucose ในน้ำอสุจิกับการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ , ประมวล วีรุตมเสน , วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ , เย็นจิต จันทร์ประสิทธิ์ , ยุวสาร นิติชัย . "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน Fructose : Glucose ในน้ำอสุจิกับการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ , ประมวล วีรุตมเสน , วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ , เย็นจิต จันทร์ประสิทธิ์ , ยุวสาร นิติชัย . ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน Fructose : Glucose ในน้ำอสุจิกับการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.