ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา
นักวิจัย : วันชัย มาลีวงษ์ , พรรณแข มไหสวริยะ , ชัยศิริ วงศ์คำ
คำค้น : หนอนพยาธิตัวจี๊ด , วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ด , ลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัด , ทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา , spingerum , Gnathostoma
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2601
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย มาลีวงษ์ , พรรณแข มไหสวริยะ , ชัยศิริ วงศ์คำ . (2532). การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วันชัย มาลีวงษ์ , พรรณแข มไหสวริยะ , ชัยศิริ วงศ์คำ . 2532. "การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วันชัย มาลีวงษ์ , พรรณแข มไหสวริยะ , ชัยศิริ วงศ์คำ . "การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
วันชัย มาลีวงษ์ , พรรณแข มไหสวริยะ , ชัยศิริ วงศ์คำ . การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.